LIETUVOS TEATRO VITRINOS DALYVIO PARAIŠKOS FORMA

 

Kviečiame Lietuvos profesionalaus scenos meno įstaigas ir kūrėjus teikti paraiškas dalyvauti Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ Lietuvos teatro vitrinoje 2022.

Informacija

Vitrina rengiama bendradarbiaujant su joje dalyvaujančiais Lietuvos teatrais ir individualiais kūrėjais, o tai reiškia, kad prodiusuojantis teatras/ kūrėjas prisideda prie vitrinos padengdamas spektaklio pristatymo kaštus ir pasiimdamas pajamas.

  • Paraiškos teikiamos iki 2022 vasario 15 d.
  • paraišką teikti gali profesionalūs Lietuvos scenos meno kūrėjai, kurie pastarojo sezono metu išleido premjerą;
  • sezonas apibrėžiamas nuo 2021 birželio 1 d. iki 2022 birželio 1 d.
  • vitrinai gali būti siūlomas iki 2022 birželio 1 d. sukurtas spektaklis (ne eskizas).
  • Pirminės atrankos rezultatai bus paskelbti 2022 kovo 15 d.
  • Jei kūrėjai teikia paraišką scenos meno kūriniui, kurio premjera išeina nuo kovo 15 d. iki birželio 1 d., kuratoriai kūrinį svarstys vėliau ir programa iki birželio 15 d. dar gali būti pildoma.
  • Galutinė vitrinos programa skelbiama iki birželio 20 d.
  • Vitrinos atranką kuruoja festivalio meno vadovės pakviesti, kasmet vis skirtingi du teatro profesionalai. Šiemet tai teatrologės Ramunė Balevičiūtė ir Vlada Kalpokaitė.

Paraiškos dalyvauti vitrinoje teikiamos užpildžius žemiau esančią formą.

 Atsakymą dėl dalyvavimo vitrinoje organizatorius pateikia paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu iki kovo 15 d.

2022 Lietuvos vitrinos vizija:

2022-ųjų „Sirenų“ Lietuvos teatro vitriną norime matyti ne reprezentacinę, nesistengiančią įtikti ir patikti, bet atskleidžiančią tai, kuo esame saviti ir originalūs. Renginio „anti-šūkiu“ pasirinkome frazę „be lozungų“. Juk ir „vardai“, ir „progresyvus teatro jaunimas“ yra tapę tuščiažodžiais, projektinio slengo abstrakcijomis, kuriomis manipuliuojama, bet nieko iš tiesų nepasakoma. Sudaroma programa siekiame raktažodžiams grąžinti tikrąją jų paskirtį: kad jie iš tiesų taptų orientyrais ir nuorodomis. Mums įdomūs drąsūs, bet ne tuščiais šoviniais šaudantys kūriniai. Asmeniški, pilietiški, keliantys klausimus ir siekiantys dialogo. Savitai žvelgiantys į dabartį ir formuluojantys ateities vizijas. Be lozungų.

Lietuvos vitrinos 2022 kuratorės: teatrologės Ramunė Balevičiūtė ir Vlada Kalpokaitė

*Išsami informacija apie dalyvavimą vitrinoje pateikta Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ Lietuvos teatro vitrinos nuostatose.