Naujienlaiškis

 

 

Privatumo politika 

Šioje skiltyje aprašoma, kokią informaciją renkame apie jus, kai svetainėje arba socialiniame tinkle Facebook užsisakote naujienlaiškio paslaugą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Vilniaus festivaliai“, 226190740, Ašmenos g. 8, Vilnius, +37061497424, info@sirenos.lt

Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Kodėl mes renkame duomenis?

Duomenis renkame tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami informuoti auditoriją apie organizacijos vykdomus projektus.

Jei svetainės naujienlaiškio skiltyje arba socialiniame tinkle Facebook užsisakėte naujienlaiškio funkciją, mes įgijame teisę Jums siųsti naujausią informaciją apie Vilniaus tarptautinio teatro festivalio Sirenos vykdomą veiklą, organizuojamus renginius, pristatyti specialius pasiūlymus, paslaugas bei kitą aktualią informaciją.

Išsiuntus naujienlaiškį, bus renkama informacija ar el. laiškas buvo atidarytas

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti naujienlaiškio gavimo funkcijos.

Kaip mes renkame duomenis?

Duomenis renkami, kai Jūs registruojatės mūsų naujienlaiškiui internetinėje svetainėje arba socialiniame tinkle Facebook.

Kokie duomenys yra renkami?

– jūsų el. pašto adresas

– miestas kuriame gyvenate

Kokioms trečiosioms šalims yra perduodami asmens duomenys? 

Duomenys gali būti suteikti informacinių technologijų bendrovėms, kurios užtikrina sklandų informacijos perdavimą naujienlaiškio funkciją užsisakiusiems asmenims.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Duomenys saugomi iki Jūsų prašymo atšaukti naujienlaiškio funkciją.

Tai galite padaryti adresu – info@sirenos.lt