Vargas dėl kūno. Kūnas ir kūno patirtys teatre

Baltijos dramos forumas

Konferencija

LAIKAS: 2022 rugsėjo 22 d., 10:00-15:00

VIETA: LMTA, Juliaus Juzeliūno erdvinio garso Sfera (Gedimino pr. 42)

Konferencija „Vargas dėl kūno. Kūnas ir kūno patirtys teatre“ yra kasmet vis kitoje Baltijos šalyje rengiamo Baltijos dramos forumo programos dalis. Konferencija skirta nukreipti Estijos, Latvijos ir Lietuvos teatro tyrėjų bei kūrėjų žvilgsnį į kūno ir kūniškų patirčių teatre problematiką. Ši tema forumui pasirinkta norint teorinėmis įžvalgomis papildyti kūniškumą įvairiausiais aspektais tirsiančią šių metų tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ užsienio programą.

Konferencijoje siekiant pažvelgti į teatro estetikos ir mąstymo apie teatrą kismą per kūno ir kūniškumo aspektą, kūnas teatre bus aptariamas iš trijų perspektyvų. Pirmąja – kūnas scenoje – norima apmąstyti kintantį kūno traktavimą scenos meno kūriniuose. Antroji – kuriantis kūnas – skirta su kūrėjų kūnu ir kūniškomis patirtimis susijusiai problematikai ir mėginimui suprasti ar teatro kūrėjų kūnas (lytis, amžius, seksualinė orientacija, rasė) yra susijęs su jų galimybėmis kurti, ar tarp dominuojančių Baltijos šalių teatro kūrėjų daugėja įvairovės ir jei daugėja, ar tai reiškia ir kintančią estetiką. Galiausiai konferencijoje bus aptarti teatrų salėse įsitaisantys arba to negalintys padaryti kūnai, nuo tradicinio teatro žiūrėjimo vis dar dažnai atribojamų žiūrovų grupių patirtys ir žiūrovų patirtis tradicinį jų vaidmenį teatre griaunančiuose spektakliuose.

Bilietai