atviras kvietimas kūrėjams

 

Praeitų metų rudenį „Sirenos“ jau turėjo pilną užsienio programą, o šių metų vasarį – ir suformuotą lietuvišką vitriną. Nuo metų pradžios vyko daugybė paruošiamųjų darbų ir buvome pasirengę jus pakviesti į septynis užsienio bei dvylika lietuviškų spektaklių (šiemet šalis viešnia turėjo būti Slovėnija, iš jos – net penki spektakliai), keletą klubo renginių bei Baltijos Balkanų teatro forumą. Festivalio tema buvo sienos ir ribos – kokias jas brėžiame ir kas lieka anapus jų, ir tai, kaip sienos saugo, bet kartu ir riboja. Spektaklių, kuriuos jums buvome parinkę, temos svyravo nuo globalinės migracijos iki holokausto ir akistatos su mirtimi – paskutine riba. Festivalio šūkis, kurį parinkome tai temai ir laikui – Unwelcome. Ką reiškia būti nenorimu, nelaukiamu, atstumtu?

Tačiau visa tai liko anapus, tame suplanuotame ikipandeminiame pasaulyje.

„Šiandien stovime prieš jus su tuščiu baltu lapu. Norime pasakyti, kad „Sirenos“ šiemet bus, bet jose nebus nė vieno dalyko, kurį suplanavome pernai. Nusprendėme, kad gyvename radikalių pokyčių pasaulyje, tad ir festivaliui įvykti reikia radikalių sprendimų. Per naktį teatras visuomenėje tapo unwelcome, kaip ir mes – kūrėjai, žiūrovai – teatre.

Tad brėžiame drąsiai šią ribą ir nebijome pasakyti, kad tai, kas planuota, neįvyks. Įvyks tai, kas neplanuota, bet ką sukursime mes visi – Lietuvos teatro kūrėjai ir žiūrovai – pasikeitusiame pasaulyje, kuris pats tampa scena.

Ilgai galvoję ir taręsi, mes nusprendėme, kad šis festivalis, vykstantis pandemijos metais, privalo būti kitoks. Pasaulyje viskas nuolat keičiasi, stabili išlieka tik kaita. Tad teatras turi save permąstyti, atrasti iš naujo, keistis ir taikytis prie naujų sąlygų“, – sako „Sirenų“ meno vadovė Kristina Savickienė.   

ATVIRAS KVIETIMAS KŪRĖJAMS

Dvi esminės sąlygos, kurios paskatino radikalų mūsų sprendimą – tai uždarytų kultūros įstaigų krizė, skaudžiausiai palietusi mūsų kūrėjus, kurios pasekmes tikriausiai jausime dar ilgai ir skaudžiai. Antra – tai nežinia, supanti užsienio kūrėjų galimybes atvykti į Lietuvą bei rengti spektaklius. Tad „Sirenos“ šiemet savo biudžetą, įprastai skirtą užsienio programai ir lietuviško teatro vitrinai, nusprendė skirti naujo, kitokio, pandemijos metu galinčio veikti teatro paieškoms ir kūrimui. Šių metų „Sirenoms“ bus ypatingai svarbus kūrybinis procesas, o ne tik rezultatas. Mes skelbiame atvirą kvietimą visiems profesionaliems teatro ir tarpdisciplininių menų kūrėjams teikti savo idėjas.

KVIETIMO TEMA

„Sirenos“ skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kūrėjams per vasarą parengti projektus, kurie reflektuotų šiandien pasaulyje vykstančių socialinių, politinių, psichologinių lūžių temas ir atitiktų karantino metu teatrui keliamus reikalavimus nedidelių susibūrimų ar virtualias teatro formas. Mes liekame su Unwelcome tema: mus domina akimirksniu tarp mūsų iškilusios sienos ir jų pasekmė mūsų gyvenimui – trumpalaikė ir ilgalaikė.

Visa tai primena tetrį – žaidimą, kurį 1984-aisiais išrado toks rusų mokslininkas Aleksejus Pažitnovas. Žaidime, kurį turbūt visi puikiai žinome, krinta figūros, iš kurių turime dėlioti sieną. Teisingai sudėliotos figūros pasinaikina, tad galime žaisti toliau. Ilgainiui figūros ima kristi greičiau, o jei padarome klaidą, siena užsistato iki viršaus ir mes liekame anapus.

Virusas – kaip tas tetris. Jis stato sienas tarp mūsų visų, brėžia ribas ir atskiria šalis, mylimuosius, sergančius nuo sveikųjų, fronto liniją nuo užnugario, teatro pastatus nuo kūrėjų ir žiūrovų.

Ar gali teatras – meno forma, kuri veikia tik gyvo susitikimo dėka – mus išvesti iš sienų ir akligatvių labirinto?

FORMOS

Laukiame scenos menų ir tarpdisciplininių projektų idėjų, kurios turėtų būti tinkamos įgyvendinti rudenį – mes manome, kad tai bus dar nesibaigusios pandemijos, sušvelninto karantino ir vis dar fizinės (o ne socialinės) distancijos metas.

Projektai gali vykti gryname ore, patalpose nedidelėms grupėms žmonių, internete ir visaip kitaip, visos pandemijos metu tinkamos įgyvendinti idėjos bus svarstomos.

Kaip tarptautinis teatro festivalis su dideliu bendradarbiaujančių kūrėjų tinklu, atrinktų projektų kūrėjams pasiūlysime mentorystės programas bei meistriškumo kursus.

Mentorystės programoje jau sutiko dalyvauti menininkų kolektyvas „Gob Squad“ (Vokietija, Didžioji Britanija) ir „Blast Theory“ (Didžioji Britanija), „Effetto Larsen“ (Italija). Šiuo metu dėl mentorystės galimybių tariamės dar su keliais Europos teatro kūrėjais.

„Sirenų“ festivalio metu numatomos meistriškumo klasės su menininkų kolektyvu „Gob Squad“ (Vokietija, Didžioji Britanija), „Rimini Protokoll“ režisieriumi Stefan Kaegi (Vokietija) ir teatro režisieriumi Oliver Frljić (Kroatija); sąrašas nėra baigtinis, jis dar pildomas.

TEIKIMAS

Iki birželio 9 d. lauksime jūsų idėjų.

Paraiškos formą galite užpildyti ČIA: https://bit.ly/3fIMM6M

Informacija pasiteiravimui: info@sirenos.lt arba +37061497424

SPRENDIMAI

Iki birželio 23 d. Idėjas svarstys „Sirenų“ meno taryba (Oskaras Koršunovas, Audra Žukaitytė, Elona Bajorinienė, Dovilė Zavedskaitė), užsienio ekspertai  ir „Sirenų“ komandos nariai.

SIRENŲ DATOS

Rugsėjo 24- spalio 11, 2020.

BIUDŽETAS

Mes priimame idėjas, kurios turi dalinį finansavimą arba visai jo neturi. Vienam projektui numatome skirti iki 13 000 eur.

Vilniaus tarptautinį teatro festivalį „Sirenos“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

D.U.K. (Dažnai užduodami klausimai)

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

 • Paraiškas gali pildyti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Juridiniams asmenims profesionalaus teatro statusas nėra privalomas.
 • Kvietimas skirtas lietuvių kūrėjams gyvenantiems Lietuvoje arba užsienyje. 
 • Užsienio piliečiai paraiškų teikti negali.
 • Paraiškas teikti gali skirtingų sričių kūrėjai, bet prioritetas teikiamas teatro menininkams.

KOKIOS IŠLAIDOS TURI BŪTI NURODYTOS PROJEKTO SĄMATOJE? KOKIA DIDŽIAUSIA SĄMATOS SUMA GALI BŪTI PARAIŠKOJE?

 • Atrinktų projektų įgyvendinimui (atsižvelgiant į projekto biudžetą) bus skiriama iki 13 000 eurų. 
 • Rengdami sąmatą, įvertinkite visas galimas išlaidas, reikalingas projekto įgyvendinimui: honorarai kūrybinės grupės nariams, scenografijos, kostiumų gamybos išlaidos, Lietuvos Respublikoje mokami mokesčiai, repeticijų patalpų, technikos nuoma, kelionių išlaidos ir kt. – visos jos turi įeiti į jūsų prašomą sumą. 
 • Viešinimo paslaugos į šią sumą neįeina, festivalis vykdys bendrą viešinimo kampaniją.
 • Galimas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių.
 • Biudžetas neprivalo būti labai detalus, jį detaliai aptarsime su pirmąjį atrankos etapą praėjusiais kūrėjais.

KAIP BUS VYKDOMA PROJEKTŲ ATRANKA?

 • Paraiškų vertinimo etapai:
  • I etapas.  Paraiškų vertinimas ir vertinimo komisijos aptarimas
  • II etapas. Pokalbiai su antram etapui atrinktais kūrėjais (10-15 paraiškų)
  • III etapas. Komisijos sprendimų priėmimas ir rezultatų paskelbimas.
 • Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš „Sirenų” meno tarybos ir festivalio organizacinės komandos narių bei užsienio mentorių. 
 • Atrinkti projektai bus paskelbti iki š.m. birželio 23 dienos.

AR YRA NUSTATYTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TERMINAI?

 • Kvietime gali dalyvauti visiškai nauji arba jau pradėti vykdyti projektai. Projektai turi būti įgyvendinti iki bendrai sutartos datos festivalio laikotarpyje (2020 m. rugsėjo 24 – spalio 11 dienomis). 

KADA ĮVYKS ATRINKTŲ PROJEKTŲ PRISTATYMAI? 

 • Projektų pristatymai ir kitos festivalio veiklos vyks 2020 m. rugsėjo 24 – spalio 11 dienomis 

AR YRA SUPLANUOTAS PROJEKTŲ/SPEKTAKLIŲ RODYMŲ SKAIČIUS?

 • Ne. Rodymų skaičius priklausys nuo kiekvieno projekto specifikos.

KOKIOS EDUKACINĖS VEIKLOS YRA PLANUOJAMOS PROJEKTO VYKDYMO METU?

 • Atrinktų projektų autoriai turės galimybę projekto idėją vystyti kartu su festivalio partneriais – užsienio teatro praktikais. Mentoriai dalyvaus atrankos procese ir rinksis su kuriomis idėjomis  norėtų dirbti. Visos edukacinės veiklos planuojamos vykdyti nuotoliniu būdu.