„Sirenos“ kviečia kalbėtis

Šį savaitgalį, po Ivo van Hoves spektaklio „The Fountainhead“ vyko pirmasis „Sirenų“ klubo susitikimas su žiūrovais. Architektas ir semiotikas Justinas Dūdėnas kalbino spektaklio aktorius – trijų pagrindinių spektaklio veikėjų vyrų Howardo Roarko, Peterio Keatingo ir Gailo Wynando vaidmenis sukūrusius Ramsey‘į Nasrą, Ausą Greidanusą jaunesnįjį ir Hansą Keatingą.
Nepaisant puspenktos valandos trukmės spektaklio bei ankstyvo rytinio […]

By |September 29th, 2014|Įrašai|0 Comments|

„Sirenos“ žengia į antrą dekadą

Rugsėjo 24 – spalio 5 dienomis Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ vienuoliktąjį kartą kviečia pažinti neeilinio pobūdžio teatrą. Kaip ir kasmet festivalio programoje – garsūs užsienio kūrėjai, lietuviškų spektaklių vitrina ir edukacinė programa bei diskusijų klubas.
Šiemet festivalį aplankys tokios garsenybės kaip olandų teatro pažiba režisierius Ivo van Hove su savo trupe, viena įdomiausių […]

By |September 17th, 2014|Įrašai|0 Comments|

Ivo van Hove: mėgstu erzinti likimą

Ivo van Hove

Teatro blogiuku ir panku vadinamas prieštaringasis režisierius Ivo van Hove yra viena svarbiausių olandų ir belgų teatro figūrų, 2004 metais apdovanotas Prancūzijos Meno ir literatūros ordinu, kurį gauna iškiliausi kultūros veikėjai: rašytojas Ray’us Bradbury, daininkai Bobas Dylanas ir Davidas Bowie, kompozitorius Philipas Glassas ir kiti.

Rugsėjo 26, 27 dienomis „Sirenų“ žiūrovams Ivo […]

By |September 11th, 2014|Įrašai|0 Comments|
 • THE FOUNTAINHEAD Nuotr. Jan Versweyveld
  Permalink Gallery

  „Sirenose“ – pasaulio teatro kritikų įvertintas šedevras

„Sirenose“ – pasaulio teatro kritikų įvertintas šedevras

Olandų ir belgų teatro genijumi tituluojamas režisierius Ivo van Hove, inscenizavęs Ingmaro Bergmano, Johno Cassaveteso, Piero Paolo Pasolini, Luchiano Visconti filmus, rudenį Lietuvos žiūrovams pristatys liaupsių savo šalyje ir prestižiniame Avinjono teatro festivalyje sulaukusią premjerą „The Fountainhead“ pagal amerikiečių rašytojos Ayn Rand to paties pavadinimo romaną.

Per tris dešimtis kūrybinio darbo teatre metų I.van […]

By |September 9th, 2014|Įrašai|0 Comments|
 • Post Theatre | Rusija
  Permalink Post Theatre | RusijaGallery

  „Sirenose“ – rusų „Teatr Post“: Karas ar kova su terorizmu? Muziejus ar teatras?

„Sirenose“ – rusų „Teatr Post“: Karas ar kova su terorizmu? Muziejus ar teatras?

„Suprantama, kad Rusija gyvena savotiškame vakuume, kuris pastaruoju metu tampa dar ankštesnis. Ir šiuo atžvilgiu gan keista šalyje, kurioje niekada nebuvo demokratijos, – kalbėti apie demokratijos krizę“, – svarsto režisierius Dmitrijus Volkostrelovas, kurio – kartu su kitais bendraautoriais – statytas spektaklis pagal Marko Ravenhillo 16-os pjesių ciklą „Shoot / Get Treasure / Repeat“ šį […]

By |September 8th, 2014|Įrašai|0 Comments|

Pono Hove’s laiko jausmas

Rug­sė­jo 26 ir 27 die­no­mis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­mos tea­tre vie­šės olan­dų tru­pė „To­neelg­roep Ams­ter­dam“. Tarp­tau­ti­nio tea­tro fes­ti­va­lio „Si­re­nos“ sve­čiai par­odys prieš­ta­rin­go­jo bel­gų blo­giu­ko, re­ži­sie­riaus Ivo van Ho­ve’s spek­tak­lį „The Foun­tain­head“ („Šal­ti­nis“).

Sce­ni­nio vei­ka­lo prem­je­ra įvy­ko bir­že­lio 15 die­ną Ams­ter­da­me. Lie­pą tru­pė su „The Foun­tain­head“ lan­kė­si Avin­jo­no tea­tro fes­ti­va­ly­je. Pres­ti­ži­nio ren­gi­nio pub­li­kai I. Van Ho­ve’s pa­sa­ky­ti […]

By |September 1st, 2014|Įrašai|0 Comments|
 • dmitry-volkostrelov-65713774
  Permalink Gallery

  Apie pasaulį po orgijos: interviu su rusų „POST Theatre“ kūrėjais

Apie pasaulį po orgijos: interviu su rusų „POST Theatre“ kūrėjais

Žiūrovams suteikiama visiška laisvė rinktis, kaip bus žiūrimas spektaklis: nuo pradžių iki pabaigos, su ar be pertraukų, ar truks valandą, ar šešias. Spektaklio ir meninės instaliacijos sintezę šiemetiniame Vilniaus tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“ pristato šiuolaikinis, kontroversiškai vertinamas rusų teatro „POST“ kolektyvas su jaunu ir perspektyviu režisieriumi Dmitrijumi Volkostrelovu priešakyje.

2011 m. įkurtas „Teatr Post“ – […]

By |September 1st, 2014|Įrašai|0 Comments|

Šimtas minučių malonaus diktato

Mindaugas Klusas

Var­gu ar įma­no­ma tiks­liai įvar­dy­ti, į ko­kią ak­ci­ją – me­no ar so­cia­li­nę – pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį tea­tro mė­gė­jus pa­kvie­tė ber­ly­nie­čių tru­pė „Ri­mi­ni Pro­to­koll“: iš­ky­la, o gal tea­tras, spek­tak­lis ar – in­te­rak­ty­vios vaikš­ty­nės?
„Ri­mi­ni Pro­to­koll“ su­ma­nė pro­jek­tą „Re­mo­te X“ („Nu­to­lęs X“). Vie­to­je ik­so kas­kart įra­šo nau­jo mies­to pa­va­di­ni­mą ir iš­ve­da jo gy­ven­to­jus pa­si­vaikš­čio­ti. Ši­taip vaikš­čio­da­ma po […]

By |August 26th, 2014|Įrašai|0 Comments|
 • D.Matvejevo nuotrauka
  Permalink Gallery

  Spektaklio dalyviai 1,5 valandos savo gyvenimo patiki mašinai

Spektaklio dalyviai 1,5 valandos savo gyvenimo patiki mašinai

Milda Augulytė

Savaitgalį po Vilnių klajojo būriai keistų personažų su ausinėmis: jie ėjo atatupsti, šoko Katedros aikštėje, rankomis kėlė bangas sporto aikštyne. Bet jie – ne keistuoliai ar pamišėliai. Jie – spektaklio „Remote Vilnius“ dalyviai.
„Remote Vilnius“ – tai dalis didžiulio tarptautinio projekto „Remote X“, kurio dalyviais jau yra tapęs ne vienas pasaulio miestas: Berlynas, […]

By |August 26th, 2014|Įrašai|0 Comments|

Šiemet „Sirenos“ skambės dar garsiau

Artėjant rudeniui pamažu vis garsiau ima kaukti teatrinės „Sirenos“: šiemetinis, vienuoliktasis tarptautinis teatro festivalis pristatys beveik tris dešimtis užsienio ir Lietuvos kūrėjų spektaklių. O festivalio rengėjai ragina pasinaudoti paskutiniuoju vasaros mėnesiu ir suskubti įsigyti bilietus, jiems nespėjus pabrangti – nuo rudens kainos kils.

Interaktyvi ir ambicinga užsienio programa

Rugsėjo 25 – spalio 5 dienomis sostinėje jau […]

By |August 19th, 2014|Įrašai|0 Comments|